Logo Go 3

e-Devlet çözümlü Logo Go 3'e geçişte kaçırılmayacak fırsat!

Kampanya geçerlilik tarihi: 15 Kasım - 26 Aralık

  1. Kampanya 15 Kasım - 26 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
  2. Kampanya Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) kullanıcıları için geçerlidir.
  3. Kampanyadan güncel LEM sahibi müs¸teriler yararlanabilir. Güncel LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçis¸ yapmakiçin önce LEM güncellemesi yapmalıdır. 
  4. %35 indirim e-Fatura, e-Ars¸iv fatura, e-I·rsaliye, e-e-Serbest Meslek Makbuzu ile birlikte Logo GO 3'e geçis¸ yapılması durumunda geçerlidir. Kontör alımları da %35 indirim kapsamına dahildir fakat digˆer modül alımları ve kullanıcı artırımları kampanyaya dahil degˆildir. 
  5. Sonlandırılmıs¸ çözümlerden geçis¸ler kampanya kapsamında degˆerlendirilmez. 
  6. Kampanyanın geçerli olabilmesi için mevcut ürünün 15 Kasım öncesinde satın alınmıs¸ olması kos¸ulu aranacaktır.
  7. I·nsan kaynakları yönetimi is¸ analitigi müs¸teri ilis¸kileri yönetimi depo yönetimi sistemi saha satıs¸, yönetimi is¸ akıs¸ yönetimi perakende çözümleri, is¸ sagˆlıgˆı ve güvenligˆi çözümleri, Logo onaylı ekosistem çözümleri, e-Çözümler özel entegratörlük kontör ve aktivasyon bedelleri MS SQL lisansları Qlik Sense lisansları Logo Akademi, uyarlama araçları veri bakım hizmet bedelleri LEM bedelleri egˆitim bedelleri kampanya kapsamı dıs¸ındadır. 
  8. Bu kampanya es¸ zamanlı digˆer kampanyalar ve özel kos¸ullu ürün alımları ile birles¸tirilemez. 
  9. Kampanyadan yararlanabilmek için en geç 26 Aralık tarihine kadar satıs¸ların faturalanmıs¸ olması gerekmektedir. 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Logo Yazılım VS Dijital sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Teklif / Bilgi Alın