Logo Yazılım'ın desteklediği altyapı sayesinde işletmenizi ileriye taşıyacak raporlama seçenekleri bulunuyor. VS Ekibi çalışmaları ile sizin için anlamlı raporlar oluşturarak stratejilerinize destek sağlıyor.

KARAR DESTEK RAPORLARI

Hayatımızın her alanında, hem bireysel hem de kurumsal anlamda pek çok problemle karşılaşırız. Problem çözümlerinde alternatifler arasından bilinen çözüm yolları tercih edip, karar veririz.

Karar vermeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri teknolojidir. Teknoloji, özellikle bilgisayarları ve karar vermeye yardımcı sistemleri içermektedir. İşletmelerin teknolojiye karşı olumlu ve geliştirici yaklaşımları, çoğu zaman doğru karar alma başarılarını artırır. Verileri depolayabilen ve onları pek çok kritere göre analiz edebilen sistemler, insan zekâsından daha rasyonel sonuçlar verebilmektedir. Son yıllarda gelişen bilgi sistemleri yazılımları, özellikle büyük ölçekli firmalarda yöneticilerin islerini büyük ölçüde kolaylaştırmış ve verdikleri kararların doğruluk şansını artırmıştır.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri içinde bulunan hazır raporların yetersiz kaldığı noktalarda, İşletmenizin hedeflerini doğru planlamanız adına oluşturulan raporlar kümesidir.

İş zekası ve karar destek sistemleri ile Erp ve dış kaynaklardan aktarılan verilerle sonuç odaklı ve zengin raporlar üretilmesi sağlanır.

 

BÜTÇE VE NAKİT AKIŞ RAPORLARI

Nakit yönetimi; işletmelerin nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve elinde bulunan nakdi en iyi şekilde değerlendirmektir.

Bütçe ve nakit akış yönetimi raporları Bütçe planlarının alternatif senaryolara göre hazırlanması, bütçenin değişen duruma göre aylık olarak interaktif formülüze edilmesi, ay sonlarında bütçe gerçekleşen raporları oluşturularak sonuçların dijital olarak sunulmasını sağlar

Bütçe ve nakit akış yönetimi araçları Kurumsal Kaynak Planlama (Erp) ve dış kaynaklardan aktarılan veriler özel algoritmalar ile işlenerek otomatik olarak hazırlanır.

Logo Yazılım çözümlerini kullanan müşterilerimiz için güçlü kontrol mekanizmaları ve hataya yer bırakmayan veri girişi özellikleriyle Logo Mind Budget bütçe yönetimini kolaylaştırır.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

İşletmelerin tüm çalışma süreçlerini yakından ilgilendiren “Tedarik Zinciri”; tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşamada müşteriye gidene kadarki süreci; bu yolda yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramın adı olarak açıklanabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi alanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en iyi seviyede kullanılması sayesinde çok önemli yol kat edilmiş durumda. Müşterilerinizi ve Tedarik Zinciri’nizin her bir halkasını memnun etmek adına VS’nin sunduğu Tedarik Zinciri Yönetimi çözümleri, her ihtiyacınızı giderecek kapasiteye sahip durumda.

VS, sunduğu Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri ile farklı ölçekten işletmelerin malzeme, bilgi ve para akışını entegre yöneterek, müşterilerine, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata sunmalarını sağlar. Tedarik Zinciri’nin kritik öğelerinden satış ve depo yönetimindeki süreçleri entegre ederek, hizmet kalitelerini ve müşterilerinin memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca Logo ERP çözümleriyle entegre çalışan Satış Otomasyonu ve Depo Otomasyonu çözümleri, üretim sürecinden satışa kadar müşteriye ulaşan değer zincirinin bütünleşik bir şekilde yönetiminde kilit rol oynar. İşletmenize özel olarak üretilen geniş çözüm kümesi ile elde edilen bütünleşik yönetim sistemi, işletmelerin maliyetlerini azaltırken verimliliklerini artırmalarını sağlar.

 

STOK PLANLAMA RAPORLARI

Bir işletmenin düzgün bir şekilde işleyişine devam edebilmesi için stoklarını doğru yönetmesi gerekir. Aksi halde yanlış stok yönetiminden kaynaklanan zararlar ortaya çıkabilir. Bu zararlar, stokların bozulması gibi sebeplerle olabileceği gibi doğru zamanda ürün temini yapılamamasından kaynaklı olarak müşteri kaybedilmesi şeklinde de olabilir. Bu yüzden bütün işletmeler doğru bir stok takibi yapıyor olduğundan emin olmalıdır. Stok kontrol programı kullanılarak stok takibi en az hatayla en doğru şekilde yapılabilir.

VS, sunduğu stok takip raporları ve çözümleri ile Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları entegre olarak aktarılan stoklara ait tüm giriş ve çıkış hareketlerini doğru şekilde analiz edererek stok devir hızlarını hesaplar ve tedarik zinciri yönetime katkı sağlar, doğru ürünü doğru zamanda satılmasını sağlar.

 

RİSK YÖNETİMİ VE UYARI SİSTEMLERİ

Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi risk tanımlama, belirleme değerlendirme ve işleme/izleme adımlarından oluşmaktadır.

Yazılımda kullanılan metodoloji sade ve tüm taraflarca hızlıca anlaşılıp hayata alınabilecek şekilde tasarlanır. Etkinliği değerleri üzerinden önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak risk analizi imkanı sağlar.

Gelişmiş bildirim ve uyarı sistemleri ile bildirimler, eposta, sms, Telegram botu, push notification yöntemleri ile konfigüre edilebilir.

VS, sunduğu kurumsal risk yönetimi çözümleri ile satışlarınızda riski minimize etmenize katkı sağlar.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Logo Yazılım VS Dijital sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Teklif / Bilgi Alın